Ski-Terapia

Skiterapia po raz pierwszy zastosowana była w Stanach Zjednoczonych po wojnie w Wietnamie. Amerykanie mieli wówczas duży problem z kombatantami wojennymi i ich niesprawnością zarówno fizyczną jak i psychiczną. Narciarstwo okazało się bardzo dobrym środkiem angażującym niepełnosprawnych żołnierzy do ruchu i psychicznego relaksu.

Obecnie obserwujemy duży rozwój skiterapii, w której uczestniczyć mogą osoby z różnymi problemami. Osoby niewidome i niedowidzące. Osoby z porażeniami, niedowładami, przykurczami. Dzieci autystyczne i z zespołem Downa.

Każda osoba korzystające ze skiterapii wymaga indywidualnego podejścia i konsultacji terapeutycznej.

Rozwój techniki wprowadza modyfikacje i ulepszenia stosowanych metod terapeutycznych. Dotyczy to również skiterapii. SKIPOL – symulator narciarski, pozwala na prowadzenie terapii poza stokiem narciarskim przez cały rok, nawet latem. SKIPOL można transportować w różne miejsce i docierać ze skiterapią do różnych ośrodków terapeutycznych, uatrakcyjniając i rozszerzając dotychczasową trapię.

Największą zaletą SKIPOLa jest możliwość podwieszania osób z porażeniem. Podwieszenie takie zabezpiecza osobę trenującą przed upadkiem i odciąża. Pozwala na indywidualną, samodzielną jazdę.

Nasze doświadczenia z pracą terapeutyczną dotyczyły dzieci z zespołem Downa, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, z rodzin patologicznych. Każdy kontakt dzieci z nartami wiązał się z niesamowicie pozytywnymi emocjami, które wspierały wspólną pracę.

Skiterapię dobrze jest łączyć z innymi rodzajami terapii, takimi jak hipoterapia, animalterapia, arteterapia, terapia tańcem czy terapia zajęciowa. Takie są też założenia naszej szkoły. Stworzenie ośrodka w którym terapie takie funkcjonować będą w sposób zintegrowany.

Ośrodek powstaje w Jasienicy koło Bielska-Białej. W pięknym dużym starym ogrodzie budowana jest stajnia na parę koni, salka z trampoliną i ścianką wspinaczkową, sala tańca, pracownia plastyczna, komputerowa i duża kuchnia z piecem chlebowym.

Foto | Szkoła narciarska